Zdenka Páleniková

Zdenka Páleniková

V súčasnosti študuje hru na viole na VŠMU v Bratislave v triede Doc. Jozefa Hoška ArtD. a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Popri štúdiu sa venuje hre v rôznych orchestroch ( Junge Philharmonie Wien, Sinfonietta dell´Arte...) a pedagogickej činnosti.