Miroslav Starjak

huslista, člen Jungen Philharmonie Wien, zakladateľ kvarteta

Štefan Filas

huslista

Magdaléna Izakovičová

violončelistka

Tatiana Bobeková

violistkaZdenka Páleniková

Zdenka Páleniková - HOSŤ

viola, členka Junge Philharmonie Wien
Patrícia Sinová

Patrícia Sinová - HOSŤ

huslistka a skladateľka, členka Orchester Slovenskej Filharmonie
Karolína Hurayová

Karolína Hurayová - HOSŤ

violončelo, poslucháčka Musik Universität Wien
Jaroslava Voľanská

Jaroslava Voľanská - HOSŤ

husle, v súčasnosti študentkou VšMU v Bratislave v triede Mgr.art.Roberta Marečka