Tatiana Bobeková

Tatiana Bobeková

V súčastnosti študuje hru na viole na VŠMU v Bratislave, v triede doc. Jozefa Hoška ArtD. a pôsobí v orchestri Junge Philharmonie Wien. Bola študentkou v hre na husliach u doc. Jozefa Kopelmanna.

Aktívne sa venuje duetu a triu na VŠMU a je stálou členkou sláčikového kvarteta.