Jaroslava Voľanská

Jaroslava Voľanská

V súčasnosti je študentkou VšMU v Bratislave v triede Mgr.art.Roberta Marečka. Už počas štúdia na konzervatóriu bola členkou Štátnej filharmónie Košice.

Popri štúdiu sa venuje hre v rôznych orchestroch (Štátny komorný orchester Žilina, Junge philharmonie Wien a iné). Taktiež sa venuje komornej hudbe a pedagogickej činnosti.